Hoàng Sa Trường Sa Theo Công Pháp Quốc Tế Về Luật Biển 1982

@ 25 May 2015 07:54 AM

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.Free Vietnam .Now.com

  

Audio Youtube

 

Chủ Nhật May 24, 2015 – 7:00pm (Giờ Cali)

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7cXvgovyAgM

 

Chủ Ðề:

 

Hoàng Sa Trường Sa Theo Công Pháp Quốc Tế Về Luật Biển 1982 Của Liên Hiệp Quốc

 

 

Diễn Giả: LS Nguyễn Hữu Thống

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

 

Thông tin đầy đủ hơn & Youtube lưu trữ các buổi Hội Luận, mời tham khảo

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com,

www.diendannguoidanvietnam.com.  www.Free Vietnam .Now

 https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM