Ðồng Hành Với CH Trần Anh Kim - Kg DD Thằng Mõ

@ 14 November 2015 12:05 AM

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam

 

Chủ Ðề: Sinh Hoạt Văn Nghệ Gây Quỹ

Ðồng Hành Với Chiến Hữu Trần Anh Kim - Yểm Trợ Tù Nhân Lương Tâm Hồ Thị Bích Khương & Yểm Trợ Ngày Quốc Tế Nhân Quyền Trên 3 Miền Ðất Nước

Thứ Bẩy, Nov  28, 2015 Từ 8:30pm đến 10:00pm (Ngày Giờ California)

Trên Diễn Ðàn Thằng Mõ

 

Kính Gửi: Ban Ðiều Hành & Quý Ops Diễn Ðàn Thằng Mõ

C/o Sweetheart

 

Hải Ngoại ngày 12 Tháng 11 năm 2015

Thưa Quý Anh Chị,

Như đã có trao đổi Thông Tin với Diễn Ðàn Thằng Mõ trong sinh hoạt Hội Luận Chủ Nhật Nov 15 tuần qua, Hôm nay Lac Việt đề nghị với Quý Anh Chị trong BÐH & Ops của Diễn Ðàn Thằng Mõ cùng hợp tác để có một buổi Văn Nghệ Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy Nov 28, 2015 từ 8:30pm-10:00pm (Giờ California) cho Mục Tiêu: Ðồng Hành Với C/H Trần Anh Kim, Yểm Trợ Tù Nhân Lương Tâm Hồ Thị Bích Khương & Yểm Trợ Ngày Quốc Tế Nhân Quyền trên 3 Miền Ðất Nước.

Như Quý ACE đã biết về C/H Trần Anh Kim người đứng đầu Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ - Một tổ chức quan tâm đến việc thực hiện một cuộc Cách Mạng Dân Chủ cho Quê Hương VN và Ông đã bi  bắt giam trở lại ngay khi công bố Lực Lượng Quốc Dân ra đời. Trách nhiệm chúng ta nên có một chút quà thăm nuôi Người Tù Nhân Lương Tâm kiên cường này.

Về Chị Hồ Thị Bích Khương, một Tù Nhân Lương Tâm kiên cường đã nhiều lần vào tù ra khám vì tranh đấu cho Nhân Quyền, cho Dân Oan Khiếu Kiện và cụ thể đã phân phát hàng ngàn DVD Ðại Họa Mất Nước  cho người dân ngay cả những nơi công cộng. Chị sắp hết hạn tù 6 năm với xương vai bị gẫy không được chữa trị, Chồng bị thủ tiêu trước đó 1-2 năm, Nhà cửa không còn, Con trai duy nhất không bố mẹ chăm sóc sinh hư hỏng. Ðó chính là thảm trạng của Chi Bích Khương, một tù nhân lương tâm của chúng ta.

Về ngày 10/12 sắp tới – Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, Hội Anh Em Dân Chủ sẽ điều hành Ngày Quốc Tế Nhân Quyền Trên Cả 3 Miền Ðất Nước - Chúng ta cố gắng yểm trợ Anh Em Dân Chủ trong biến cố này một chút phương tiện Anh Em đi vận động.

Về Nội Dung sinh hoạt, gồm có Văn Nghệ, Gây Quỹ & Phát Biểu từ các vị đấu tranh trong Quốc Nội & Hải Ngoại.

Tài Chánh Yểm Trợ sẽ chuyển về Account & Ðịa chỉ của Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh tại San Jose California. Từ đây sẽ được BÐH chia sẻ đến đơn vị yểm trợ.

Rất mong ACE nhiệt tình hợp tác & tham gia và cùng đúc kết một chương trình văn nghệ có chất lượng để góp phần vào mục tiêu sinh hoạt đấu tranh của chúng ta: Ðóng Góp Vào Tiến Trình Dân Chủ Hóa Ðất Nước.

Ý kiến đóng góp xin lien lạc: Lac Viet

Email: lacviet2109@gmail.com

Paltalk pm to: Lac-Viet

Cell: 604-788-2211

 

Trân trọng