Chúc Mừng Năm Mới 2016 Xuân Bính Thân

@ 11 February 2016 11:51 PM

 

Chúc Mừng Năm Mới

2016

Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

 

Kính Chúc Quý Thành Viên

 

Hội Sử Học Việt Nam

Trúc Lâm Trần Nhân Việt Quốc - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

Phong Trào Hiến Chương 2000

TS Nguyễn Bá Long

Hội Nghị Diên Hồng Thời Ðại

Sử Gia Phạm Trần Anh

Phong Trào Yểm Trợ Khối 8406

Trần Bách Việt

Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Ðộng Cứu Nước

Nữ Sĩ  Nguyễn Thị Hồng Khương

Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Tìm Lại Sinh Lộ Cho Dân Tộc

TS Nguyễn Anh Tuấn

Nhóm Truyền Thông Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam

Lac Việt, Ô Cao Gia, Ô Phạm Trần Anh

Hội Anh Em Dân Chủ

Anh Phạm Văn Trội

Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm & Tôn Giáo Tại Việt Nam

LM Phero Phan Văn Lợi – Hòa Thượng T. Không Tánh - Ông Phạm Bá Hải

 

Một Năm Mới Khang An Thịnh Ðạt

 

Chúng Ta Cùng Cầu Nguyện Ðất Trời Và Các Ðấng Tiền Nhân Việt Tộc Phù Hộ Con Dân Việt Mau Chóng Giải Tán Kẻ Nội Thù Là Ðảng CSVN, Mau Chóng Hoàn Tất Tiến Trình Dân Chủ Hoá Và Huy Ðộng Sức Dân Chống Giặc  Ngoại Xâm Là Kẻ Thù Phương Bắc. 

 

TM/Ch Trần Anh Kim (đang bị VC bỏ tù lần 2)

 

Lac Việt,

Ðệ II Phát Ngôn Nhân Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ