Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội

@ 28 February 2017 12:50 AM

Tập Hợp Quốc Dân Việt

 

Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội

 

Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc

 

Do LM Tadeo Nguyễn Văn Lý

 

Và Nhà Văn Trần Phong Vũ trình bày

 

Với lời mở đầu của LM Phero Phan Văn Lợi

 

https://www.youtube.com/watch?v=qwffUFjS970

 

Tran trọng

 

Lac Viet

 

.....................................

 

Tập Hợp Quốc Dân Việt  Vancouver Canada

 

Ðồng Hành Với Quốc Nội Biểu Tình  Cứu Nguy Tổ Quốc

 

 

 

 

Thể theo lời kêu gọi của Tập Hợp Quốc Dân Việt trong Quốc Nội mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ với các Ðoàn Thể & Ðồng Bào Hải Ngoại trong công cuộc Biểu Tình liên tục trong năm 2017 Cứu Nguy Tổ Quốc mà LM Tadeo Nguyễn Văn Lý, người tù nhân lương tâm kiên cường đã chuyển đi lời kêu gọi thiết tha nhất đến với chúng ta.

 

Hôm nay ngày Chủ Nhật 26 tháng 2 năm 2017 tại Văn Phòng Hội FVA, một số đoàn thể đã có phiên họp đầu tiên đáp ứng lời kêu gọi này. Sau khi các thành viên tham gia đã chia sẻ những nhận định về tình hình Ðất Nước, những thông tin về các cuộc đấu tranh kiên cường tại Quốc Nội, việc đồng hành của chúng ta là một đáp ứng cần thiết trước nguy cơ diệt vong của Dân Tộc.

 

Phiên họp đã đi đến quyết định cùng Ðồng Hành Với Ðồng Bào trong công tác Biểu Tình Trong Quốc Nội - Cứu Nguy Tổ Quốc và lấy tên chiến dịch đồng hành là:

 

Tập Hợp Quốc Dân Việt  Vancouver Canada

 

The Join National Viet In Vancouver Canada

 

Và sẽ tổ chức cuộc Biểu Tình trước Lãnh Sự Quán VC

 

605 Robson St Downtown Vancouver (Góc Seymour St)

 

Vào Ngày Thứ Bẩy 4 tháng 3 năm 2017 Từ 12:00pm đến 2:00pm

 

Kính mời các Ðoàn Thể,  Ðồng Bào & Ðồng Hương cùng tham dự Biểu Tình dưới Ngọn Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ - Quốc Kỳ của Quốc Gia Việt Nam.

 

Cũng trong phiên họp Tập Hợp Quốc Dân Việt  Vancouver Canada và phiên họp kế tiếp của Hội FVA, chiến dịch đồng hành với quốc nội đã nhận được sự yểm trợ tài chánh để thực hiện Banner chủ đề cho cuộc biểu tình 4-3-2017, & những lần kế tiếp, cũng như để đăng báo. Số tài chánh còn lại sẽ tặng Tập Hợp Quốc Dân Việt - Quốc Nội để đồng bào dùng chi phí cho Banner, Cờ Ngũ Sắc Quốc Tổ & phương tiện thông tin cho Quốc Nội.

 

Việc tiếp tục tham gia Tập Hợp Quốc Dân Việt  Vancouver Canada luôn luôn mở rộng tiếp đón các Ðoàn Thể Chính Trị, Văn Hóa, Xã Hội, Tôn Giáo Quốc Gia & mọi giới Ðồng Bào Ðồng Hương quan tâm tới Hiện Tình Ðất Nước. Việc điều hành luôn luôn nhẹ nhàng theo các quyết định của Tập Thể thông qua các công tác cụ thể Yểm Trợ Quốc Nội Biểu Tình  - Cứu Nguy Tổ Quốc.

 

Danh sách quý Hội Ðoàn & mạnh thường quân yểm trợ tài chánh:  TT Sinh Hoạt Văn Hóa: $100, Little Saigon Vancouver: $100, Cộng Ðồng Người Việt Vùng Gr. Vancouver:  $50, Liên Minh Dân Chủ PKB/BC: $50, Ðơn Vị Trừ Bị Liên Hiệp Quốc $100, Vị Ẩn Danh: 2 Banner lớn trị giá $500, Ông Phan Mật $50, A Tôn Hoàng Dũng: $20, A Phạm Văn Hưởng: $50, Bác Phú Hiền: $10, Chị Betty: $20, Chị Phương $20, Chị Nga $20, Chi Ngọc Liêm $20, AC Mẫn Chiến: $50, Bác Thanh: $40.

 

Tập Hợp Quốc Dân Việt – Vancouver Canada tiếp tục đón nhận sự yểm trợ nhân sự & tài chánh của Các Ðoàn Thể & Ðồng Bào Ðồng Hương  Yểm Trợ Quốc Nội Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc. 

 

Mọi liên lạc tạm thời Anh Bính: 604-788-2211, Anh Ninh: 604-808-5923, Anh Hưng: 604-781-6919, Anh Diệp: 778-789-6350.