Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 (2/4, 2017)

@ 28 March 2017 12:57 PM

Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý

Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 – 2/4, 2017 Cứu Nguy Tổ Quốc

https://www.youtube.com/watch?v=PQPjIV1VtYA

1---Thưa LM Tadeo Nguyễn V ăn Lý, trong lời kêu gọi Biểu Tình Lần 5, điều gì Cha nghĩ là cần phải nhấn mạnh ?

-         Việt Nam đã là Tây Tạng 2

-         Bộ Chính Trị của Việt Cộng  đã là Bộ chính trị của Tàu cộng

-         Lính Tàu Cộng đã tràn sang Việt Nam hàng ngàn người mỗi ngày dười nhiều dạng thức

-         Kêu gọi Quốc Dân & Quan Quyền còn lòng yêu nước hãy dành lấy chính quyền, ép buộc BCT bán nước phải từ chức & Tiến Hành Dân Chủ Hóa

2---BCT đưa ra luận điểm: Dân Việt Nam biểu tình là cơ hội cho Tàu tràn vào VN. Vậy cần chấm dứt biểu tình, để từng tạo cớ cho TC tràn vào. Chúng ta cần biện luận thế nào ?

-         Thực ra thì chính họ ngụy biện bao che cho Tàu Cộng tràn vào xâm lược  VN

-         BCT  đưa ra luận điểm như thế thì có khác chi vừa ăn cướp vừa đổ lỗi cho chúng ta

3---BCT đưa ra lời kêu gọi đảng viên: đây là cơ hội thật may mắn cho Việt Nam  hiện nay được hội nhập vào Trung Cộng  với nền kinh tế lớn thứ nhì của thế giới, cũng như hội nhập vào nền Văn Hóa Hán Hoa có bề dày trong lịch sử lâu dài của Trung Quốc. Chúng ta cần hiểu thế nào ?

-         Ðây là lập luận ngụy biện gian xảo, khi cho rằng Hội Nhập vào nền kinh tế & nền văn hóa Trung Quốc là vinh dự là hạnh phúc.

-         Nếu Hội Nhập là hạnh phúc là vinh dự thì cách đây 4000 năm các Vua Hùng đã nhập vào rồi

-         Nếu Hội Nhập là hạnh phúc, là vinh dự thì Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung và các Anh Hùng Cứu Nước đã hội nhập rồi

-         Chúng ta không hội nhập vì họ có Óc Xâm Lược, Óc Diệt Chủng, Óc Hán hóa. Họ đã từng xâm lược và nô lệ hóa Tây Tạng, Nội Mông & Tân Cương

-         Chúng ta mạnh mẽ đề kháng, nhưng Ðảng CS lại cho là cơ may hội nhập. Ngày nay tại Ðà Nẵng và nhiều nơi khác đang hình thành những cộng đồng Hán từng bước đặt nền móng nô lệ chúng ta và con cháu chúng ta, thì có gì là cơ may hay vinh dự hội nhập.

4---Trong lần Biểu Tình Tuần Lễ thứ 4 - Biểu Tình Mini vừa qua, không thấy “khí thế” như 3 lần trước. Cha là một nối kết viên Tập Hợp Quốc Dân Việt, Cha cho vài lời tổng kết cũng như có điểm gì nổi bật trong lần biểu tình lần thứ  4 vừa qua ?

-         T ôi (LM Tadeo Lý) cũng không có nhiều phương tiện để ghi nhận đầy đủ tin tức  từ các nơi

-         Nghệ An Hà Tĩnh bị cản trở nặng  khi nhà cầm quyền ra văn thư cấm biểu tình

-         Cũng như xen vào quyền bính trong Giáo Hội và buộc quyền bính Giáo Hội khống chế lại  các Linh Mục & Giáo Dân

-         Tuy vậy GX Quy Hòa - Hà Tĩnh với khoảng 1000 người tham dự

-         Hải Phòng có 24 nơi từ 5 đến 45 người

-         Tại đây cũng có Tăng Ðoàn Phật Giáo (Tăng Ni & chức sắc)  một nơi 16 , một nợi 25 người

-         Hà Nội có 3 vị trí, mỗi nơi khoảng 15-20 người

-         Bình Dương 4 nơi khoảng 1000

-         Ðồng Nai 2 nơi khoảng 1000

-         Tây Nguyên rải rác khoảng 83 người

-         Ðà Nẵng 13 người

-         Sài Gòn đông hơn cả có 5 nơi khoảng 3000 người

Cám ơn các Nối Kết Viên Tập Hợp Quốc Dân Việt đã gian nan & can đảm Nối Kết Biểu Tình tại nhiều nơi trên toàn lãnh thổ Việt Nam