Giỗ Tổ Hùng Vương QL4898-DL2019

@ 17 March 2019 07:40 PM

VĂN CHÚC

Kính 18 Vua Hùng Thánh Vương Quốc Tổ 

Ngày 10 tháng 3 năm 4898 Quốc Lịch Hùng Vương

Ngày Tết Lễ TIÊN RỒNG SONG HIỆP

Dương lịch 14 tháng 4 năm 2019

 

https://www.youtube.com/watch?v=-FaqARYC548&t=10s

 

1. KINH CUNG THỈNH

 

Hôm nay,

Ngày 10 tháng 3 năm 4898 Quốc Lịch Hùng Vương

Ngày Tết Lễ TIÊN RỒNG SONG HIỆP, 

Mừng kính MƯỜI TÁM NGÀI VUA HÙNG 

THÁNH VƯƠNG Quốc Tổ VIỆT LẠC,

 

Chúng con đồng tâm hiệp ý, cùng mọi người có mặt nơi đây,

và tất cả Con Cháu Việt khắp nơi,

 

Xin kính thỉnh các Ðấng Cha Mẹ, Ông Bà, Tổ Tiên, @

 

Xin kính thỉnh mọi Ðấng Anh Linh Thần Thánh Việt mọi thời, @

 

Xin cùng chúng con, và tất cả Con Cháu Việt khắp nơi,

Cung kính dâng trọn lòng thành,

cùng nhau cử hành Tết Lễ Quốc Tổ trọng đại hôm nay. @

 

Tất cả Chúng Con thành kính và long trọng

 

Xin Kính Thỉnh

MƯỜI TÁM NGÀI VUA HÙNG THÁNH VƯƠNG Quốc Tổ. @

 

và đặc biệt_ HAI ÐẤNG MẸ CHA TIÊN RỒNG HIỂN THÁNH Khởi Tổ TỘC VIỆT @

 

Xin Ưu ái Hiển linh Chứng giám 

cho Lòng Thành và Lễ Mọn của Chúng Con ! @

 

 

2. Kinh CHÚC TỤNG

 

Xin kính lạy

Mười Tám Ngài THÁNH VƯƠNG Quốc Tổ. @

 

Hôm nay, ngày Mười tháng Ba, tức là Ngày Tiên tháng Rồng, ngày Tiên Rồng Song Hiệp, biểu trưng cho Cuộc sống Con Người.

 

Kính nhớ 18 Ngài Quốc Tổ, gồm 9 VUA HÙNG BÀ Và 9 VUA HÙNG ÔNG.

 

Ngày tháng Tiên Rồng, và 2 lần 9, số 9 tròn đầy tốt đẹp nhất của toàn Dân Việt,

đã nói lên ý nghĩa biểu trưng, cùng với tầm quan trọng linh thiêng, của 18 Ngài Quốc Tổ.

 

Trong Niềm tin truyền thống, 18 Ngài Quốc Tổ chính là những Con Người tiêu biểu, cho Nếp Sống Tiên Rồng Song Hiệp, được ứng dụng từng ngày. @

 

Hơn nữa,

 

- Các Ngài còn đóng góp phần đặc biệt, vào tiến trình hưng thịnh Tộc Dân, để Việt Lạc ngày một thêm thịnh cường đông đúc.

Mấy ngàn năm, đặt Nền tảng tinh anh của Cuộc Sống phát huy Văn Hóa, cho toàn dân sống đích thực Diễm Phúc Làm Người.

 

- Các Ngài là Gương Sáng linh thiêng, là Mẫu Mực tuyệt hảo, là Thánh Vương Quốc Tồ, là Uy Thế luôn hộ phù con cháu.

Ơn Ðức thực tuôn đầy sông biển,và Tôn Danh Các Ngài, ngày một thêm Linh Hiển khắp nơi.

 

Vì vậy

 Nhờ Gương sángvà Ơn phù hộcủa Các Ngài

đây cũng là ngày Mừng Diễm Phúc Làm Người, 

 mừng Con Người­hãnh diệnđược Ðức Trời Cao thông truyền Sức Sống, 

 mừng Con Người bẩm sinh vừa cá thể vừa xã hội,

 mừng Cuộc Sống chan hòa Sinh Thú, và Chung Nhau tận hưởng Niềm Hạnh Phúc Làm Người.@

 

Nhớ xưa,

 Dẫu đã từ Bảy Ngàn năm trước, nhưng vẫn còn Di Tích diệu kỳ.

Vùng Ðất Tổ Ðồng Ðình, giúp Tổ Tiên vùng vẫy sông hồ, phát triển nền Văn Minh Lúa Nước thịnh an.

 

Tổ Tiên lại vượt núi, vượt sông, và, với kỹ thuật vượt biển kỳ tài, tới Quê hương Sông Hồng Sông Mạ.

 

Việt Lạc Sông Hồng có 'Năm Ngàn năm lịch sử', khai phá thắng vượt, diệt bạo trị an, văn minh cường thịnh, tương thân phát triển.

 

Hơn Bốn Ngàn Hai Trăm năm trước, Lạc Hồng đã phát minh Chữ Viết và Lịchhướng dẫn cày cấy, lưu truyền rộng rãi tới ngày nay.

 

Quả thực, Việt Namđã có hơn 'Bốn Ngàn Hai Trăm nămVăn Hiến'.@

 

Sử còn ghi, hơn Bốn Ngàn nămtrước,

 

Việt Lạc đã phổ biến kỹ thuật khai phá vùng nước lũ đầm lầy, giúp phát triển đồng bằng Sông Dương Tử.

 

Tổ Tiên còn phát minh chiếc Cày cho Trâu Kéo thần kỳ, thêm thành công thịnh nước an dân.

Ðem văn minh sáng tạo, đem thanh bình hạnh phúc, giúp phát triển toàn cõi Á Ðông.

 

Cường thịnh kéo dài

Cách đây gần Ba Ngàn Ba Trăm năm, còn ghi dấu qua chiến thắng Giặc Ân, và kết tinh thành Truyền kỳ Phù Ðổng.@

 

Từ Ba Ngàn năm qua, với tuyệt kỹ đúc đồng tuyệt hảo, Tổ Tiên lại mã hóa thần kỳ bộ Học Thuyết Việt cao siêu, lên Thạp Trống đồng.

 

Nhờ đó, ngày nay còn lưu truyền Nguồn gốc Lạc Hồng, và nội dung tiên khởi, của những học thuyết Tiên Rồng Song HiệpÂm Dương Hoán Dịch, Trời Ðất Năm Hành, và Ðạo Ðức Tuệ Linh.

 

Quả thực, Việt Nam đã có 'Ba Ngàn năm Học thuyết cao siêu, Kỹ thuật xuất chúng.

 

Hơn nữa, Hai Ngàn Hai Trăm năm trước, Tổ Tiên còn đại thắng Tần Thủy Hoàng,tiêu diệt Năm Mươi Vạn quân tinh nhuệ. @

 

Ôi! Ơn Ðức cao dày

 

Nhân Số thêm đông, Lãnh Thổ lan rộng, Kỹ Thuật tiên tiến, Học Thuyết cao siêu, Dân Nước cường thịnh, Văn Hóa tôn quý con người, Cuộc Sống thanh bình hạnh phúc.

 Suốt Năm Ngàn năm, ở mọi phương diện, phát triển không ngừng.

 

Ðó cũng là nhờ,

 

Ơn Phúc MẸ CHA TIÊN RỒNG HIỂN THÁNH,

Công Khó MƯỜI TÁM THÁNH VƯƠNG Quốc Tổ,

và toàn thể các Ðấng Tổ Tiên. @

 

Nhân ngàyTếtLễ trọng đạihôm nay,

Nguyện thêm Ơn Phù Giúp,

Cho toàn thể Dân Việt chúng con

 Biết thực tâm nối bước Tổ Tiên, Luôn thể hiện tận tình Giáo Huấn

Ðem Văn Hóa kết liên Dân Tộc, tạo Sức Hùng hưng phục Quê Hương,

 Quyết loan truyền Sứ điệp Tình Người, thành cơ chế Cứu nguy Nhân Loại.

 Ðúng Ơn Trời mong muốn, Thêm rạng rỡ Tổ Tiên. @

 

Xin kính lạy 

 

MẸ CHA HIỂN THÁNH, Mười Tám NGÀI Quốc Tổ, và Tất cả Các Vị, @

 

Trong tình cảnhdầu sôi lửa bỏng hiện nay,

toàn Dân khổ ải, giặc Tàu xâm lấn,Tổ Quốc lâm nguy,

chúng con khẩn khoản kêu nài

 

MẸ CHA HIỂN THÁNH, Mười Tám NGÀI Quốc Tổ, và Tất cả Các Vị,

 

Xin Toàn Linh Toàn Lực, giúp Toàn thể Con Cháu, vùng lên Cứu Nước !@

 

Lòng thành kính dâng,Khấn xin hưởng nhậm

và ban Phúc Lành cho chúng con. @  

 

 

 

 

3. KINH TẠ LỄ̃

 

Xin kính lạy

MẸ CHA TIÊN RỒNG HIỂN THÁNH Khởi Tổ. @

 

Xin kính lạy

Mười Tám Ngài VUA HÙNG THÁNH VƯƠNG Quốc Tổ. @

 

Chúng con xin dâng lời cảm tạ

Ơn Các Ngài Hộ Phù linh hiển.

 Và thành tâm khấn nguyện :

Kính xin Các Ngài,thêm Ơn Phù Giúp, cho tất cả Chúng Con,

Luôn sống thực Ðạo Sống Phúc Ðức Tiên Rồng,

Ðể thăng tiến cuộc sống Mỗi Người, và kiện toàn chức năng Xã Hội,

Hầu Mọi Người yên vui hạnh phúc, Toàn Thế Giới thịnh vượng thanh bình. @

 

Nguyện tất cả CÁC NGÀI

ngày thêm Linh Hiển,

 

và xin chúc lành cho chúng con. @

 

Xin Cung kínhTiễn đưa MẸ CHA HIỂN THÁNH, @

 

Xin Cung kính Tiễn đưa MƯỜI TÁM NGÀI THÁNH VƯƠNG, @

 

 

(website: www.danhgiactau.com, www.lacvietnews.com)

 

 

 

 

Bản Ðồ Việt Tộc thời "Trưng Nữ Vương" năm 40 Dương Lịch

 
Ban do Viet toc.jpg
(Bản Ðồ Châu Á Thời Huyền Sử Bách Việt đến Các Vua Hùng)
website: daotienthanh.org

Núi Thái Sơn:
 "Công Cha như núi Thái Sơn"

Hồ Ðồng Ðình: 
"Nghĩa Mẹ như nước trong Nguồn chảy ra"

Rặng núi Ngũ Lĩnh

Nơi phát sinh thượng nguồn Sông Tương chảy về Dương Tử
Khoảng giữa Thượng & Hạ nguồn sông Tương
Có "Cánh Ðồng Chia Tay" 
Là nơi Cha Lc Long Quân và Mẹ Âu Cơ
Ðã chia tay nhau hết sức cảm động.

Chia tay nhau để Phát Triển và Trấn Giữ Biên Cương
Với lời thề: "nếu gặp nguy nan hãy gọi nhau để tiếp cứu"

Thế kỷ 20, sau nhiều ngàn năm lịch sử, 
ký ức vẫn tràn đầy niềm cảm thương
"Ai có về trên bến Sông Tương - nhắn người Em Gái tôi thương"

Lc Việt